Przestrojenie wzmacniacza na BLV958 według SP9QZO
Instrukcja przestrojenia wzmacniacza
Może temat związany z wzmacniaczami na BLV958 już niewiele osób zainteresuje, ale chciałbym podzielić się 'odkryciem' związanym z modułami Siemens, których opisy przeróbek zajmuja powyższe posty.
Każda z tych płytek posiada sprzęgacz umozliwiający pomiar mocy padającej lub odbitej, zależnie od tego która jest przeważająca. Sprzęgacz na płyce jest podłączony do podwójnej diody oznaczonej 54s, która jest de facto podwójną diodą Schottky BAT17-04, przy czym pomiar mocy odbitej obsługuje dioda generująca napięcie ujemne, zaś moc padającą obsługuje dioda generująca napięcie dodatnie, dołączona do sprzęgacza przez tłumik 8 db (chyba - typ pi, od wejścia 115 Ohm, szeregowo 53 Ohm, równolegle do diody 34 Ohm).
Ten sposób pomiaru pozwala na pomiar lub sygnalizację braku dopasowania od anteny, lub, w przypadku sumowania dwóch modułów, braku symetrii od strony wejscia na sumator. Przy 70 W out, odbita -8 dB oznacza 10 W odbitej. W tej sytuacji mimo 70 W padającej na wyjściu pomiarowym napięcie będzie około 0 V, każde napięcie dodatnie oznacza, iż odbita jest mniejsza niz -8 dB, napięcie ujemne oznacza odbitą większą niz -8 dB.
Realizując PA złożona z wielu modułów na BL958 (np. 1 driver i 4 zsumowane) można przy użyciu tylko diód LED zorganizować sobie kontrolę mocy wszystkich modułów, a stosując 2 diody LED róznego koloru, uzyskać również ciągłą informacje odnośnie dopasowania do sumatorów.
73's de Staszek SP6GWB


  PRZEJDŹ NA FORUM