"Warszawskie" beacony
Beacony
Na 13-te BSM /1 Zjazd EME Irek opracował prezentacje pt."Synteza PLL w beaconach UKF" oraz opowie o swoich konstrukcach.






  PRZEJD NA FORUM