Udział w zawodach EME, wrażenia, wyniki, dyplomy...
...z otrzymanej korespondencji...

...następny wartościowy raport...

On 13cm today I had 37 QSOs including 1 JA and 5 US cross-band. gotaways were WA6PY, WA9FWD cwnr and ES5PC heard once on 2304. I tried 9cm but had a problem with noise level fluctuating. I will start tomorrow at about 0400 on 13cm and then change to either 9 or 6cm when it gets light at about 0530.
thanks for great QSOs
73 Peter G3LTF  PRZEJDŹ NA FORUM