MOSFET-Pas für 432 und 1296 MHz
prezentacja DF9IC
Tutaj równie¿ kilka ciekawych konstrukcji:
http://www.w6pql.com/


  PRZEJD NA FORUM