European EME Contest 2014 6cm
relacja SP6JLW
European EME Contest 2014 6cm

Zgodnie z tradycją naszej grupy startowaliśmy pod znakiem SQ6OPG.Biorąc pod uwagę nasze możliwości sprzętowe ( 4m dish, 28W out) osiągnęliśmy bardzo dobry wynik. Nawiązaliśmy 25 łączności i uzyskaliśmy mnożnik 21.

Wykaz QSO:
OK1CA, OK1KIR, G3LTF, TM8PB, G3WDG#, JA6CZD#DXCC, OH2DG, ES5PC, PA3DZL, DL7YC, LA8LF#DXCC, SM6CKU#DXCC, F1PYR, G4CCH, IK2RTI, SM6FHZ#, G4NNS, PA0BAT, W5LUA, LX1DB#DXCC, K2UYH#, WA6PY#, K5GW, VK3NX, JA4BLC#.
Wykaz stacji, które słyszeliśmy lecz nie udało się dowołać:
S57NML, 9A5AA, SV3AAF, VE6TA, S59DCD, JA1WQF, DL6SH, SP7JSG, SP6GWN.
Problemy z dowołaniem się wynikają, po części z tego, że prefiks SQ nie jest jeszcze popularny wśród operatorów na tym paśmie. Z biegiem czasu będzie lepiej.
Dziękujemy wszystkim za wspaniałe łączności. Do spotkania w następnych turach.
Paweł Jacek i Andrzej.

W dziale „Trofea” umieściłem dyplomy za udział w ARRL EME Contest 2012.
SP6JLW

Informacja ze strony: http://emejo80jk.cba.pl/aktualnosci.html

Pozwoliłem sobie dołozyć dyplomy za 2012 rok.Wielkie gratulacje!!!  PRZEJDŹ NA FORUM