Odbiór szumu Jowisza na 77 GHz
Tak mi się wydaje, że ten film może tłumaczyć pochodzenie szumu radiowego z Jowisza na pasmach mikrofalowych


  PRZEJD NA FORUM