SP6JLW, SP6OPN - Pa 10 GHz, 200 W
Kłodzka Grupa EME


"...do budowy wykorzystaliśmy wzmacniacz TWT firmy Advent typ 10999. Lampa została zdemontowana z panelu i umieszczona w kroploszczelnym boksie razem z transwertorem w ognisku anteny. Najwięcej problemów było z wykonaniem 10-cio metrowej linii wysokiego napięcia (9kV - zasilanie katody i żarzenia lampy, 3.5kV - zasilanie kolektora lampy) zasilającej lampę oraz rozwiązanie chłodzenia lampy..."Fot. Niebieskie przewody, to przewody wysokiego napięciaFot. Zasilacz


Więcej informacji na: http://emejo80jk.cba.pl/aktualnosci.html  PRZEJDŹ NA FORUM