Stowarzyszenie Miłośników Radiowych Łączności na Falach Ultrakrótkich
Polski Klub UKF
Tomek SP5CCC przesłał finalną wersje komunikatu o połaczonych spotkaniach Stowarzyszenia PK UKF oraz Zjezdzie Technicznym UKF.


16 Zjazd Techniczny UKF
53 Zjazd Stowarzyszenia PK-UKF
Zieleniec, 14 -17 sierpnia 2014 r.


Organizatorzy: Sudecki Klub Mikrofalowy SP6KBL oraz Polski Związek Krótkofalowców
Współorganizatorzy: Stowarzyszenie Polski Klub UKF
Patronat medialny: Redakcja ‘Świat Radio’

Miejsce zjazdu: - Hotel AGAL, Zieleniec 50
- Ośrodek PEGAZ, Zieleniec 52

Przedstawiciele organizatora: Stanisław Ziemczonek SP6GWB (reprezentuje SP6KBL), Andrzej Matuszny SP6JLW, Jacek Masłowski SP6OPN

Program Ramowy

Czwartek 14 sierpnia 2014 r.
16:00 – 18:00 - rejestracja uczestników zjazdu
19:00 – 20:00 - obiadokolacja
20.30 – 21:00 - otwarcie 16 Zjazdu Technicznego UKF (SP6JLW)
- wystąpienie prezesa Stowarzyszenia PK UKF
21:00 – 23:00 - spotkanie członków Stowarzyszenia PK-UKF

Piątek 15 sierpnia 2014 r.
08:00 – 09:30 - śniadanie
09:30 – 11:00 - posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia PK-UKF
11:00 – 16:00 - czas wolny, pomiary na stanowisku pomiarowym
16:00 – 22:00 - giełda krótkofalarska
19:00 – 20:30 - obiadokolacja
20:30 – 21:00 - referat „QRM w zawodach UKF. Przyczyny i sposoby eliminacji zakłóceń” (OK1VPZ)
21:00 – 21:30 - dyskusja
21:30 – 22:00 - referat „Praca rainscatter na 24 GHz” (DF6NA)
22:00 – 23:30 - spotkania w grupach zainteresowań

Sobota 16 sierpnia 2013 roku
08:00 – 09:30 - śniadanie
09:30 – 09:45 - otwarcie Zjazdu PK UKF (SP7TEE)
10:00 – 12:30 - obrady Stowarzyszenia PK UKF
> przygotowania do Generalnej Konferencji I Regionu IARU (informacja SP5CCC)
> oprogramowanie do rozliczania zawodów UKF (informacja SP5QAT)
10:00 – 22:00 - giełda
12:30 – 13.30 - referat „Sumator mocy na pasmo 23 cm z kabla koncentrycznego” (DJ6EP)
13:30 - 14:00 - referat „Oświetlacz na 70 cm w mikrofalowych lustrach parabolicznych"
14:00 – 14:30 - referat „Nowe pasmo 472 kHz” (SQ2BXI)
14:50 – 15:00 - zdjęcie grupowe uczestników zjazdów
15:00 – 17:00 - ognisko
17:00 – 18:00 - referat „Sprzęt do pracy EME na 10 GHz” (SP6JLW)
18:00 – 19:00 - dyskusja
19:00 – 20:30 - obiadokolacja
20:30 – 21:15 - referat „TRV 24 GHz w oparciu o moduł kompaktowy DMC” (SP6GWB)
21:15 - 22:00 - dyskusja
22:00 - 23:30 - potkania I dyskusje w grupach zainteresowań

Niedziela 17 sierpnia 2013 roku
08:00 – 09:30 śniadanie
09:30 – 10:30 pomiary
10:00 – 13:00 praca w zawodach „Provozni Aktiv na UKF”
13:00 – 13:30 wyjazd z Zieleńca


Koszty Zjazdu:
Koszt pobytu 3-dniowego:
- dzieci do 15 lat - 240zł
- osoby towarzyszące - 290zł
- krótkofalowcy - 300zł
Konto do wpłat: 05 1030 0019 0109 8518 0550 6046, Stanisław Ziemczonek
Termin zgłoszeń i wpłat: do 30.06.2014, Proszę podać znak i za jaki okres wpłata.
W koszcie wliczony jest: hotel, wyżywienie, ognisko, zdjęcie, znaczek zjazdowy.

Stanowisko pomiarowe Stowarzyszenia PK UKF.
W czasie zjazdu uczestnicy będą mieli dostęp do następujących urządzeń:
- DS 1030 (RIGOL) - analizator widma do 3 GHz (wraz z generatorem śledzącym i mostkiem do pomiaru anten),
- SI 4015 (Wavetek) - uniwersalny analizator radiokomunikacyjny do 1 GHz
- mikroprocesorowy miernik częstotliwości z zakresem pomiaru do 12 GHz

Serdecznie zapraszamy wszystkich sympatyków UKF i mikrofal!
  PRZEJDŹ NA FORUM