Transverter 1296 MHz
K6VHFWięcej na: http://forum.vhfdx.ru/transvertery/konverterumnozitel-1296-mgc/  PRZEJD NA FORUM