Mieszacz sub-harmoniczny 145 GHzhttp://millimeterwave.free.fr/MX_145_F.htm  PRZEJD NA FORUM