Mieszacz sub-harmoniczny 145 GHz
Więcej na: http://millimeterwave.free.fr/SHM_122_F.htm  PRZEJD NA FORUM