TRV for 2,3 GHz EME
Zdenek SAMEK – OK1DFC – OK5EME


Prezentacja predstawiona na 16 ZjeŸdzie Technicznym w Zieleńcu:

http://pk-ukf.org.pl/content/upload/prezentacje/ok1dfc_trnsv_13cm_eme.pdf



  PRZEJD NA FORUM