SP2RXX - loop yagi 23 cm
dziennik budowy
Dzisiaj udało się przygotować elementy do wiercenia - przyciąć na odpowiednią długość, zaznaczyć miejsca otworów i napunktować.  PRZEJDŹ NA FORUM