Oświetlacz paraboli 23 i 13 cm
wg DK1VC
DUAL LOOP FEED by OM6AA
zdjęcia i dokumentacja: http://www.qsl.net/i1kfh/homebrew/antenne/OM6AA-feed/main.htm


  PRZEJDŹ NA FORUM