Oświetlacz paraboli 23 i 13 cm
wg DK1VC
http://www.ok2kkw.com/00003016/ozarovac/ozarovac_om6aa.htm
http://www.om6aa.eu/Loop_Feed_with_enhanced_performance.pdf


  PRZEJDŹ NA FORUM