SP6JLW - stacja - rok 1981
He to były czasy wszystko trzeba było własnoręcznie wykonać a i przecież dostęp do części był trudny ...


  PRZEJDŹ NA FORUM