Аппаратура 24gHz
z forum.vhfdx.ru
Konstrukcja R3GC:

Więcej na: http://forum.vhfdx.ru/24ggts/trxtales-23ghz/285/  PRZEJD NA FORUM