SOTA 1200 MHz
Koskowa Góra_03 stycznia 2015 r
sp9bgs
witam - podaj dokładnie datę i godŸ - popróbujemyna FM i "F"
73 de sp9bgs Jerzy


  PRZEJD NA FORUM