15 Bydgoskie Spotkanie Mikrofalowe, 2 Zjazd EME
zapowiedź, realizacja....
Ogólny, wstepny plan 15 Bydgoskiego Spotkania Mikrofalowego, 2 Zjazdu EME

Piątek, 17 kwietnia 2015 roku
15:00 Rejestracja uczestników spotkania, zakwaterowanie, sprawy organizacyjne.
17:00 Spotkania w grupach zainteresowań, dyskusje
18:30 Kolacja
20:00 Pokazy konstrukcji mikrofalowych, wymiana doświadczeń konstrukcyjnych

Sobota, 18 kwietnia 2015 roku
8 - 9 Śniadanie
10:00 Przywitanie, rozpoczęcie spotkania…
11:00 Referat techniczny
12:00 Referat techniczny
13:00 Referat techniczny
14:00 Obiad
15:30 Referat techniczny
17:30 Ognisko
20:00 Wymiana doświadczeń konstrukcyjnych

Niedziela, 19 kwietnia 2015 roku
8 - 9 Śniadanie
10:00 Referat techniczny
11:00 Referat techniczny
12:00 Zakończenie 15 BSM
14:00 Obiad


  PRZEJDŹ NA FORUM