15 Bydgoskie Spotkanie Mikrofalowe, 2 Zjazd EME
zapowiedŸ, realizacja....
Plan 15 Bydgoskiego Spotkania Mikrofalowego - II Zjazdu EME

Sobota, 18 kwietnia 2015 roku.

09:00 - 10:00 Rejestracja uczestników
10:0 Przywitanie, rozpoczęcie spotkania/zjazdu.
10:15 - 13:00 - Wystapienia prelegentów
14:00 Obiad
15:00 - 16:30 - Wystapienia prelegentów
17:00 Ognisko (Grill)
18:30 - Duskusje w grupach zainteresowań

Niedziela, 19 kwietnia 2015 roku.

08:00 - 09:00 Œniadanie
09:15 - 12:30 - Wystapienia prelegentów
13:00 Zakończenie spotkania
14:00 Obiad

  PRZEJD NA FORUM