15 Bydgoskie Spotkanie Mikrofalowe, 2 Zjazd EME
zapowiedŸ, realizacja....
Kilka fotek z W¹sosza przed 15 BSM  PRZEJD NA FORUM