15 Bydgoskie Spotkanie Mikrofalowe, 2 Zjazd EME
zapowiedŸ, realizacja....
dziękuje za tak liczne uczestnictwo i branie czynny udział w prezentacjach > jak i mojej prezentacji <<<< lol


  PRZEJD NA FORUM