15 Bydgoskie Spotkanie Mikrofalowe, 2 Zjazd EME
zapowiedŸ, realizacja....
Jakie pomysły na przyszły zjazd >> tematy i realizacja >> i czy ma być ????


  PRZEJD NA FORUM