15 Bydgoskie Spotkanie Mikrofalowe, 2 Zjazd EME
zapowiedŸ, realizacja....
"Echa pozjazdowe":

Na stronie BAŁTYCKIEGO STOWARZYSZENIA KRÓTKOFALOWCÓW

http://www.bsk.kolobrzeg.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=383:15-bydgoskie-spotkanie-mikrofalowe-i-2-zjazd-eme&catid=50:batyckie-stowarzyszenie-krotkofalowcow&Itemid=127  PRZEJD NA FORUM