Poczatki...
na 23cm w kilku etapach
Maćku to tak jak uczy Marcin Marcinka a sam nie wiele wie ,sam dużo rozmawiałem na ten temat z SP6JLW i SP6GWN (tak z Heńkiem) i SP6GWB a że nie dysponowałem ani pieniążkami i miejscem na anteny więc się poddałem .Teraz myślę o całkowitym zrezygnowaniu z czynnego uprawiania tego hobby .EI2KK tak jak pisałem musisz się nastawić na wydatki i to znaczne tam na EME nie ma prowizorek .Zdzisław mnie nie trzeba uświadamiać choć ja mam tylko jedną łączność via EME na 2m (rok 1999) nie dowodzi bym nie wiedział nic więcej.


  PRZEJDŹ NA FORUM