DRO ~5 GHz
Wygląda na to że NJ8820 ma 3 metody aktualizacji liczników M,A,R :
- przy włączeniu zasilania
- po pobudzeniu PE
- cyklicznie przy PE=0 (niezalecene)

U mnie widzę pobudzenie na PE co 64 ms ale myślę że dysponując procesorkiem zamiast proma można by zrezygnować z oryginalnego układu i wyzwalać PE z procesora. Dalej mamy już tylko czytanie 8 słów 4-ro bitowych na liniach D0-D3 co 6,4 us (10MHz/64)- na tyle deterministyczne, że linie adresowe (kiedyś do proma) stają się zbędne oczko.Pomysł jest taki by program uC:

- pobudzał PE
- po 25,6 us wystawiał pierwsze 4-ro bitowe słowo i po kolejnych 6,4 us każde kolejne z 8-miu

teraz decyzja czy wzorując się na oryginale pobudzamy PE cyklicznie czy po prostu tylko raz.
Myślę że nawet ATtiny 13 sprosta takiemu zadaniu. Najlepiej jakby zegar dla niego pobierać z wzorca 10 MHz choć może nie będzie to nawet konieczne(analizy cdn.)


Do testów brakuje mi jeszcze tylko umiejętności szybkiego przeliczenia wymaganej zawartości M,A,R
(chyba gdzieś widziałem w necie jakiś skrypt lub arkusz) wesoły


  PRZEJDŹ NA FORUM