Intermodulacja pasywna (PIM)
Passive InterModulation
W sieciach bezprzewodowych złożenie sygnałów wysokiej częstotliwości i dużej mocy razem z odbiornikami o wysokiej czułości spowodowało pojawienie się nieoczekiwanych problemów związanych z pasywną intermodulacją (Passive InterModulation).

PIM staje się poważnym problemem kiedy linia przesyłowa (feeder, jumper) jest dzielona pomiędzy wielonośny sygnał dużej mocy (od nadajnika do anteny), a sygnał odbierany (od anteny do odbiornika). Wówczas produkty intermodulacyjne sygnałów TX wpadają od pasm odbiorników RX znacznie degradując jakość transmisji.
Sprawa komplikuje się jeszcze bardziej gdy linie przesyłowe dzielone są pomiędzy systemy pracujące w różnych pasmach częstotliwości.

Jaki wpływ ma PIM na jakość transmisji?  PRZEJDŹ NA FORUM