Intermodulacja pasywna (PIM)
Passive InterModulation
Intermodulacja pasywna są to zniekształcenia intermodulacyjne, które występują w elementów pasywnych, takich jak anteny, kable, złącza. PIM pogarszają jakość systemu nadawczego i odbiorczego, szczególnie daje się to zauważyć przy dużych mocach, układach wielopasmowych korzystających z jednej anteny.  PRZEJDŹ NA FORUM