Budujemy Ilera - opracowania Krzysztofa OE1KDA
na pasma 40, 20 i 17 m
"Opracowane przez EA3GCY konstrukcje radiostacji QRP Iler na pasma 40, 20 i 17 m spotkały się z dużym zainteresowaniem wœród krótkofalowców nie tylko w Hiszpanii..."

Budujemy Ilera cz.1 - http://suchedniow.debesciak.net/download/OE1KDA/Budujemy%20Ilera.pdf

Budujemy Ilera cz.2 - http://suchedniow.debesciak.net/download/OE1KDA/Budujemy%20Ilera%202.pdf  PRZEJD NA FORUM