16 Bydgoskie Spotkanie Mikrofalowe - " µFale 2016"
zapowiedź, realizacja...
Witam Bogdanie !

Nie oto w tym całej mojej wypowiedzi chodziło !
Jak długo jestem członkiem PZK, tak długo zainteresowanie rozwijaniem UKF-u w polsce nigdy nie było
nawet drugoplanowym tematem we władzach PZK.
Zawsze na czoło wybijało się jako główne zainteresowanie praca na KF !!!
UKF zawsze był i - niech Ciebie to nie boli - bo rozmawiam w zarządzie PZk i nie tylko ja
na ten temat - osiągnięcia pracujących nigdy nie były zauważane ( osobiście to doznałem).
Z tego powodu nie mamy do Ciebie jako skarbnika żadnych animozji, ale jak sam zauważyłeś,
wiedza i umiejętności potrzebne do pracy na falach UKF-u oraz poziom technicznego wyposażenia są
o wiele wyższe, a dotacji o których wspomniałeś będą brane pod uwagę mam nadzieję, przy organizacji
Spotkań.
Jest to bardzo cenna uwaga, z którą się zapoznałem, ale w swej wypowiedzi nie oto mi chodziło.

Dziękuję za reakcję, bo ona jest cenna i może stanowić wyjście do dalszych prac nad podniesieniem i tak wysokiego poziomu Spotkań !
Mnie chodziło o trochę inne spojrzenie "całościowe, a nie tylko finansowe" władz PZK na niezauważaną pracę,
którą wykonują Koledzy pracujący na falach UKF-u propagując ta formę aktywności, co widać chociażby po
ilości stacji pracujących w tzw "dniach aktywności - SPAC".
Tego nikt z władz PZk nie chce zauważyć !!!


  PRZEJDŹ NA FORUM