16 Bydgoskie Spotkanie Mikrofalowe - " µFale 2016"
zapowiedź, realizacja...
Witam Kolegów !

Dyskusja dotyczyła pośrednio PZK jak również było wyraźnie powiedziane w wypowiedzi Bogdana, jakie są sposoby
dofinansowania przez PZK organizacji Naszego Bydgoskiego Spotkania Mikrofalowego i w jaki sposób do tego się ustosunkować. Co należy robić by z takiego dofinansowania skorzystać !!!
Należy również o czym wspomniałem, że stosunek do Naszej specyficznej i wymagającej działalności jest przez Władze PZK niedoceniany.
Po takiej dyskusji okazało się, że istnieją możliwości zaprezentowania Naszych - całego środowiska Mikrofalowego - na forum PZK o czym chyba wszem o wobec nie każdy o takim fakcie wiedział.
Z tego faktu który ostatnio zaistniał na Naszym Forum wypłynął istotny wniosek, o czym poiformuję już bezpośrednio na Spotkaniu.

Z pozdrowieniami Janusz Sp 2 CNW


  PRZEJDŹ NA FORUM