Jak myśleć decybelami...
Jest tu małe zamieszanie, bo różni ludzie sobie różnie piszą, a to co piszą niekoniecznie zawsze jest zgodne z rzeczywistością czy aktualnie obowiązującymi regułami. Formalnie decybel nie jest żadną jednostką, więc tu Kolega z Pragi ma rację. Wynika to z faktu, że obecnie obowiązujący układ jednostek SI nie opisuje takiej jednostki ani w układzie podstawowym, a w jednostkach pochodnych też nie ma takiego czegoś jak dB.
Zatem ja się zgadzam z Kolegą. dB jest miarą wynikająca z porównania jakichś wielkości fizycznych zapisywany w skali logarytmicznej i służy do wygodnego podawania wyników. Jest to po prostu logarytmiczna skala porównawcza. Żeby coś określić w dB musisz to coś odnieść do "wzorca". Inaczej nie jesteś w stanie podać wyniku w dB. Stosowanie skali dB upraszcza znacznie porównywanie danych o dużym zakresie "dynamiki", ogranicza znacząco długość zapisu.
Tomek
SQ9JXT


  PRZEJDŹ NA FORUM