DRO ~5 GHz
OCXO 123MHz plus klasyczny powielacz jest nieznacznie lepszy.Jeśli chodzi o różnicę pomiędzy
zewnętrznym generatorem 10MHz a tym maleńkim w środku to praktycznie niezauważalna.Co innego na
częstotliwościomierzu.

Oscylator w odsłuchu jest jednak nieznacznie gorszy od OCXO pomimo małych różnic w szumach fazowych.
Winna jest chyba amplituda.Analizator widma po ustawieniu na 0 span pracuje jak oscyloskop rejestrując
zmiany amplitudy.
  PRZEJDŹ NA FORUM