EUROPEAN EME CONTEST 2016
European EME Contest 2016 6cm - relacja kłodzkiej Grupy EME:

European EME Contest 2016 6cm

Start pod znakiem SQ6OPG. Nawiązaliśmy 23 łączności i uzyskaliśmy mnożnik 22. Praca QRP w takich zawodach jest bardzo męcząca, gros czasu poświęca się na uporczywe wołanie stacji a w odpowiedzi tylko „QRZ”. Mając świadomość że stacje QRP dezorganizują pracę w zawodach, w najbliższej przyszłości planujemy budowę wzmacniacza QRO.

Wykaz QSO:
SM6FHZ, ES5PC, JA1WQF, HB9Q, UA4HTS#, G3LTF, OH2DG, UA3PTW, DF3RU, OK1CA, G4NNS, OK1KIR, WA6PY, PA3DZL, VE6TA#, PA0BAT, JF3HUC#, DL7YC, UZ5DZ#DXCC, LX1DB, PA7JB, VE4MA, K2UYH.

Wykaz stacji, które słyszeliśmy lecz nie udało się dowołać:
OH1LRY, JA6CZD, JA4BLC,VK3NX, SM6PGP, F1PYR, SP6GWN.

Dziękujemy wszystkim za wspaniałe łączności.

Paweł Jacek i Andrzej
  PRZEJDŹ NA FORUM