Dobre warunki 3cm
... lipiec ... grudzień 2016 r
Dodam jeszcze że według moich doświadczeń zdecydowanie łatwiej jest zrobić xx qso random EME (np na 144MHz czy 1296MHz) nawet w jeden dzień niż znaleźć stację qrv z SP na co dzień na 3cm. A gdy do pokonania na 3cm jest jeszcze kilkuset km .... na pewno potrzebne są również dobre warunki, co na początku sygnalizował Tomek.

73! Marek


  PRZEJDŹ NA FORUM