FM na 144.100MHz Kto to wymyślił ?
Myślę, że ta dyskusja powinna już się zakończyć.

Przeczytałem powyższe oświadczenie, rozbawiło mnie stwierdzenie w nim zawarte:

cyt.: " ...Polski Związek Krótkofalowców popiera i aktywnie wspiera wszelkie
inicjatywy radiokomunikacji amatorskiej - zarówno swoich
członkiń/członków, jak i osób zrzeszonych w innych organizacjach oraz
niezrzeszonych..."

Również na stronie https://pzk.org.pl/news.php?readmore=3812 ukazało się Oświadczenie dot. realizacji obsługi ŚDM przez klub SP EmCom interesujacym są dwa punkty tego dokumentu:

cyt.:
"...
12. Zapraszamy PK UKF do stałej współpracy, jako stały organ konsultacyjny PZK w zakresie doboru i uzgodnień częstotliwości roboczych dla zabezpieczeń imprez masowych w zakresie pasm powyżej 30 [MHz]. Uważamy, że dobrze będzie oprócz uznanych częstotliwości emergency, uzgodnić wspólnie, wewnętrzne inne częstotliwości o charakterze krajowym, które mogą być użyte na potrzeby łączności kryzysowej i bezpieczeństwa powyżej 30 [MHz] w naszych pasmach amatorskich, w celu ich szybkiej koordynacji na poszczególne wydarzenia masowe.

13. Zapraszamy PK UKF do wspólnych konsultacji w zakresie sformalizowania spraw dostępu służb ratowniczych do pasm amatorskich,
..."

Powyższe stwierdzenia pozostawiam bez komentarza. Jak z nich widać, częściowa zmiana Prezydium ZG PZK to kolejna "dobra zmiana".


Myślę, że na tym forum, zgodnie z jego założeniami dyskutujmy o sprawach technicznych...

Już niedługo rozpocznie się 18 zjazd Techniczny UKF duża część naszej społeczności żyje przygotowaniami do Zjazdu, popatrzmy np. co pokażą koledzy z "KKM-u" i pozostali uczestnicy Zjazdu.

Temat zamykam, życząc wszystkim miłego dnia.  PRZEJDŹ NA FORUM