EME Conference 2016 – Venice Italy
19 - 21 sierpnia 2016 r
Udostępniono pliki prezentacji do pobrania:

http://www.eme2016.org/index.php/file-repository/

  PRZEJDŹ NA FORUM