RF Vector Impedance Antenna Analyzer SWR Meter Tester/S11 NFC RFID
140MHz-2.7GHz
Dzięki urzejmości Krzyska SP7DCS przyrząd pojedzie do Pawła SQ1GQC który dokona pomiarów tego analizatora.Porówna z odczytami innych przyrzadów


  PRZEJDŹ NA FORUM