Design & Build 23 cm Yagi Using Simple Tools
Opis sposóbu wykonania
Antena YAGI na 23 cm opis WA5TKU ( Wes Atchison ) wykonana według DL6WU

http://www.i1wqrlinkradio.com/antype/ch41/chiave41.htm


  PRZEJD NA FORUM