Design & Build 23 cm Yagi Using Simple Tools
Opis sposóbu wykonania
W prezentacji jest niewłaściwy link do kalkulatora VK5DJ. poniżej właściwy
http://www.vk5dj.com/yagi.html


  PRZEJDŹ NA FORUM