Design & Build 23 cm Yagi Using Simple Tools
Opis sposóbu wykonania


Janusz, przymierzasz się do zrobienia?


  PRZEJD NA FORUM