23cm High gain Yagi 1296MHz
przykładowe anteny na pasmo 23 cm
Anteny na pasmo 23 cm w wykonaniu Firmowym:

http://www.antennas-amplifiers.com/23cm-High-gain-Yagi-1296-MHz


  PRZEJD NA FORUM