Design of a 10 GHz Low-Noise Amplifier
Bardzo pouczający artykuł. Ze względu na to, że wejście tego LNA jest w postaci sondy falowodowej i projektant ma pełne panowanie nad impedancjami linii, zdecydował się na odstąpienie od paradygmatu znormalizowanej impedancji 50 Ohm, który w tym przypadku jest limitujący dla uzyskania optymalnego dopasowania ze względu na kryterium szumowe. Zaprojektował przejście falowodowe które transformuje impedancję falowodu, aby wejście tranzystora widziało optymalną dla Nf impedancję. A przy tym dopasowanie wejścia jest bardzo dobre. Dwie pieczenie na jednym ogniu. Moje uznanie budzi też projekt obudowy pozwalający na eliminację absorbera. Szkoda, że zestaw oprogramowanie wykorzystany do optymalizacji i symulacji to mała fortunazmieszany Sądzę jednak, że wartościowym może być dla konstruktorów zapoznanie się z tym podejściem. Jest się na czym wzorować.


  PRZEJDŹ NA FORUM