FAQ - Zawody VHF/UHF/SHF mały poradnik PK-UKF
jak startować w zawodach i próbach subregionalnych
Jednym słowem należy się zastanowić czy warto startować w jakichkolwiek zawodach ?
  PRZEJD NA FORUM