3 cm yagi by VK7MO
Wzmiankę o antenie przedstawiono w "432 AND ABOVE EME NEWS July 2017 VOL 46 #6" na str. 8.

Program Yagi Calculator by John Drew znajduje się :

http://www.vk5dj.com/yagi.html

  PRZEJD NA FORUM