SQ1GQC - Horn 22 dBd
10 GHz
Paweł, to by było chyba bardzo ciekawe doświadczenie, zakładając wiedzę na temat użytej stali.
Dlaczego?
Bo być może okaże się, że straty mogę być mniejsze niż zyski z dobrego wykonania, poza tym można je, przynajmniej częściowo, skompensować zwiększając wielkość horna.
Tak mi się wydaje.....

W praktyce horny na 10 GHz wykonane ze stali mignęły mi kilka razy w necie...


  PRZEJDŹ NA FORUM