Zjazd Techniczny UKF 2017 ponownie w hotelu Morawa
18-20 sierpnia 2017 r
Oto aktualna lista uczestników:
9A3AQ+1,
DF6NA+2,DK5AI+1
OK1AIY,OK1DFC+1,OK1DIX, OK1FPC,OK1UFL,OK1VPZ, OK1TEH, OK1UEI,
OK2BFF, OK2PWY, OK2VMC, OK2STK
SP1CNV, SQ1GQC, HF1D
SP2IPT,SP2IQW+1,SP2IRR, SP2MKO, SP2FRY, SQ2LX, SP2JMR
SP3AMO, SP3IQ, ,SP3NYF,SP3QFE+1,SP3XBO+2
SP5CCC, SP5HD, SP5IPV,SP5MX, SP5NHF, SP5QWB+1, SP5XMU, SQ5BE, SQ5JQI
SP6FIG, SP6GWB, SP6IX, SP6JLW, SP6OPN, SP6VXP, SP6WD, 3Z6AEF, SP6SNS+1, SP6CT, SQ6L?, SP6CIK, SP6HED, SQ6RMA
SP7CKH+1, SP7DQR
SP8XXN, SP8UFT+2
SP9AF+Bruno,SP9CP+1
Kosma Bieńkowski
Było również kilkunastu amatorów z OK i SP, którzy przyjechali w sobotę i nie rejestrowali się.
Odbył się zjazd sprawozdawczo-wyborczy PK-UKF, na którym wybrano nowy zarząd oraz przyjęto nowych członków.
Wygłoszono 10 prezentacji zaplanowanych oraz 2 nie zaplanowane (SP3QFE oraz SP2FRY).
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przyjazd oraz za udział w zjeździe.
73's de Staszek SP6GWB


  PRZEJDŹ NA FORUM