Sterowanie urządzeniami na różnych pasmach w trakcie zawodów
Pracuję na 7 pasmach i muszę powiedzieć, że nie mam zbyt dobrze rozwiązanego systemu przełączania. Używam FT817 do sterowania 13, 9, 6 i 3 cm na 144 oraz 432 na 24 GHz . Przełączanie odbywa się 4-pozycyjnym przełącznikiem koncentrycznym (13,9, 6-3) dołączonym do wyjścia REAR FT817, przy czym przejście 3-6 cm odbywa się dodatkowym przełącznikiem, który przełącza przekaźnikiem koncentrycznym wewnątrz zespołu TRV ulokowanego na maszcie, między dwa TRV mające pośrednią 144 .
Przejście na 24 GHz, które jako trzecie pasmo jest w zespole TRV na maszcie, odbywa się przez zmianę pasma na 432 w 817, zaś wejście TRV 432 jest dołączone programowo do gniazda FRONT. Sygnał PTT z 817 podawany jest kablem HF w każdym przypadku. Po stronie w.cz. pasma 5.7 10 i 24 GHz dołączone są do odpowiednich oświetlaczy na jednej paraboli i tu nie wymagane jest żadne przełączanie. Pasma 13 i 9 pracują na drugiej paraboli i oświetlaczu wielopasmowym i tu przełączam osobnym przełącznikiem przekaźnik koncentryczny między wyjściami stacji 13 i 9 cm . Oczywiście, można by to było w dużym stopniu zautomatyzować, lecz ciągłe eksperymenty odsuwały ode mnie takie rozwiązanie.
Pasmo 47 i 76 GHz steruję z IC202 przełączając między TRV przełącznikiem koncentrycznym - tutaj też sygnał PTT podawany jest kablem HF, zaś każdy TRV ma swoją parabolę i tu nie ma żadnego przełączania .
Wybór pasm odbywa się bardzo szybko, ale wymaga ciągłej kontroli położenia przełączników.
73's de Staszek SP6GWB


  PRZEJDŹ NA FORUM