Zjazdy, spotkania, imprezy w 2018 roku
HEELWEG MICROWAVE 2018

http://www.pamicrowaves.nl/website/


Die nächste GHz-Tagung findet am 17. Februar 2018 in Dorsten statt.

http://www.ghz-tagung.de/


CJ2018, 28è,me édition, 7 avril 2018

http://cj.r-e-f.org/
  PRZEJD NA FORUM