SR6GHC znowu QRV
Czarna Góra JO80JG61GH
Dzisiaj udało mi się dostać na Czarną Górę (łańcuchy na 4 koła+autu synhro) i wymienić bezpiecznik w zasilaniu beaconów.
SR6XHC, SR6KHC i SR6GHC znowu nadają.
Przyjemnych nasłuchów.
73's de Staszek SP6GWB


  PRZEJDŹ NA FORUM